Project

Trung tâm Wickham, Úc

Sau mười lăm năm quy hoạch, người dân của Wickham, phía tây nước Úc đã có một trung tâm cộng đồng mới cho riêng mình. Một không gian chung tích hợp nhà thi đấu hiện hữu và nhà thi đấu mới. Trung tâm Wickham được thiết kế bởi Gresley Abas Architects, đáp ứng theo các nguyện vọng của người dân Wickham, phía tây nước Úc.